Đang chưa nghĩ làm gì được với các domain này
AE có góp ý cái nhé !!! or thích mua lại tên miền này thì liên hệ mình nhé!